Ius est ars boni et aequi
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Fundacja Instytut Sprawiedliwości
Fundacja Instytut Sprawiedliwości jest niezależnym think-tankiem, organizacją non-profit działającą w sferze prawa publicznego. Ze względu na ekspercki charakter podejmowanych działań, Fundacja funkcjonuje jako instytut badawczy. FIS w ramach realizacji celów statutowych: prowadzi badania naukowe, przygotowuje analizy prawne, organizuje akcje informacyjne, konferencje i seminaria naukowe, przeprowadza monitoring legislacyjny. W ramach realizowanych projektów, Fundacja współpracuje z: ośrodkami naukowymi, administracją państwową (rządową i samorządową) oraz organizacjami pozarządowymi.Badania naukowe

Projekty i publikacje

Konferencje naukowe

Szkolenia i seminaria

Konsultacje prawne

Monitoring legislacyjny


Rada Ekspercka Instytutu Sprawiedliwości
FIS posiada Radę Ekspercką, która składa się z wysokiej klasy naukowców oraz praktyków. Specjaliści współpracujący z Fundacją mogą pochwalić się dużym doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem naukowym.
więcejProjekt Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica
Strategia Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska Głównym celem projektu jest opracowanie i przygotowanie procedur wdrożenia Strategii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design = Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) w warunkach lokalnych. Projekt zakłada przygotowanie opracowań naukowych Strategii CPTED w ujęciu kryminologicznym oraz administracyjnoprawnym, które to będą stanowiły naukową podstawę do przygotowania przewodników:
1) Bezpieczna Gmina,
2) Bezpieczna Dzielnica.
więcej

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.