Shadow
Slider

Projekt Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica – Strategia Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska

Głównym celem projektu jest opracowanie i przygotowanie procedur wdrożenia Strategii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design =  Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) w warunkach lokalnych. Projekt zakłada przygotowanie opracowań naukowych Strategii CPTED w ujęciu kryminologicznym oraz administracyjnoprawnym, które to będą stanowiły naukową podstawę do przygotowania przewodników: 1) Bezpieczna Gmina, 2) Bezpieczna Dzielnica.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gmin wiejskich, jak i miejskich oraz, które potrzebują konkretnych wskazówek w jaki sposób skutecznie i kompleksowo dokonać rewitalizacji przestrzeni, aby spowodować rewitalizację społeczną – tym samym wpłynąć na spadek przestępczości. Opracowania powstałe w wyniku Projektu, dzięki ich uniwersalnemu charakterowi będą mogły być wdrożone w całej Polsce.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023.


Zachęcamy do odwiedzenia projektu:

www.bezpiecznyobywatel.pl


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.